Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Linia z dnia 20.02.2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Linia na lata 2023-2027