Mistrzostwa Gminy Linia w szachach i warcabach 16.12.2007r.

Dnia 16 grudnia 2007 roku w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini odbyły się doroczne Mistrzostwa Gminy w szachach i warcabach. W zawodach udział wzięło 26 miłośników tych gier. Sędzią głównym zawodów był pan Tomasz Kempa. Warcaby rozegrano systemem szwajcarskim – 10 rund- pary kojarzył komputer. Po 10 rundach najwyżej sklasyfikowani zostali:

  • I miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy – Jan Bronk – Kętrzyno
  • II miejsce i Puchar Wójta – Grzegorz Wałdowski – Linia
  • III miejsce i Puchar Dyrektora GDK – Adam Myszkowski – Linia.

            Do rozgrywek szachowych przystąpiło 8 zawodników, którzy rozegrali 4 rudny – kojarzenie przez komputer, grając na czas 15 minut na zawodnika, 30 minut na partię:

  • I miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy – Grzegorz Wałdowski – Linia
  • II miejsce i Puchar Wójta – Jan Trofimowicz – Pobłocie
  • III miejsce i Puchar Dyrektora GDK – Rafał Tłuścik – Tłuczewo.

            Najlepsi oprócz pucharów dostali medale i dyplomy, zaś najmłodsza uczestniczka Joanna Bednarek z Lini i najstarszy uczestnik – Franciszek Olszewski z Zakrzewa piękne świece świąteczne. Nagrody wręczyli: Bogusława Engelbrecht – Zastępca Wójta Gminy i Radny Gminy Linia – Ryszard Bednarek.

            Zawody zorganizował Gminny Dom Kultury w Lini.

Opracował Jan Trofimowicz.