XII Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych w ZS w Strzepczu 15.12.2007r.

Dnia  15  grudnia  w Zespole  Szkół  w  Strzepczu  odbył  się  XII  Gminny  Przegląd  Zespołów  Kolędniczych
i Jasełkowych. Wszystkie szkoły z terenu Gminy Linia wzięły udział w przeglądzie.
         Przegląd Gminny był pierwszym etapem XVII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych, który w styczniu 2008 roku odbędzie się  w Sierakowicach. Regulamin przewiduje, że do etapu powiatowego kwalifikuje się po jednym zespole kolędniczym uczniów szkół podstawowych i po jednym młodzieży gimnazjalnej i osób dorosłych.
         Poszczególne szkolne reprezentacje przygotowały przedstawienia jasełkowe, sceny kolędnicze i Gwiżdże.
         Niezależna Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Fopke – przewodniczący, (Wejherowo), Katarzyna Hincke (Reda) oraz Janusz Mamelski  (Staniszewo), oceniała wiele aspektów podczas przeglądu, m.in. język aktorów, poruszanie się na scenie, zgodność z tradycją, kostiumy, dobór piosenek i pieśni oraz reżyserię danej prezentacji.
         W  końcowej  klasyfikacji  jury  przyznało  pierwsze  nagrody  Zespołom  Gwiżdżów  ze  Szkoły  Podstawowej
w Niepoczołowicach oraz Gimnazjum ze Strzepcza.
         Zespoły w nagrody dostały rzeźbione anioły, a wszystkie występujące zespoły nagrody finansowe na zakup potrzebnych pomocy naukowych  i wyposażenia do szkół. Jury ponadto wyróżniło indywidualnie 15 aktorów.
         W uroczystości wzięły udział władze Gminy w osobach: Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bigus, Wójt Łukasz Jabłoński, Zastępca Wójta Bogusława Engelbrecht oraz Sekretarz Gminy Mirosława Kuberna. Obecni byli także na widowni dyrektorzy wszystkich szkół z terenu gminy.
         Imprezę wspólnie zorganizował Zespół Szkół w Strzepczu – przygotowanie miejsca do występów oraz posiłek dla uczestników oraz zaproszonych gości, a także Gminny Dom Kultury, który zapewnił nagrody finansowe dla szkół oraz dyplomy i  nagrody indywidualne dla aktorów  i słodkości dla wszystkich uczestników przeglądu.

Opracował współorganizator -  Jan Trofimowicz p.o. Dyrektor GDK w Lini