REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2007-2013

I. „Budowa szlaku turystyczno - przyrodniczego ns terenie gminy Linia"

II. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną hale sportową wraz z łącznikiem - etap I"

III.  I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tłuczewo gmina Linia"

IV. "Modernizacja bieżni na stadionie w Lini"