Stowarzyszenia

 GMINA LINIA JEST CZŁONKIEM

STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO ZIEMIA WEJHEROWSKA

 
SIEDZIBA
 
Stowarzyszenie  mieści  się  w  budynku  Starostwa  Powiatowego w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 4
 

 ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

 058-572-94-88

 www.ziemiawejherowska.eu
www.dworypomorza.pl

turystyka@powiat.wejherowo.pl

 

HISTORIA

 

           Lokalna organizacja turystyczna Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemia Wejherowska" została powołana na początku 2004 roku celem promocji turystycznej Powiatu Wejherowskiego. Do statutowych celów należą także:
  • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
  • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz
  • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.
          Najważniejszym  obiektem  kulturowym  powiatu  jest  Muzeum  Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które posiada bogate zbiory historyczne dotyczące historii Kaszub i Pomorza.
 
CZŁONKOWIE
           W skład Stowarzyszenia wchodzą samorządy lokalne, przedsiębiorstwa branży turystycznej i organizacje pozarządowe.  Siedziba   Stowarzyszenia   mieści  się  w  budynku  Starostwa  Powiatowego w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 4. 
         Członkami stowarzyszenia są: Starostwo Powiatowe w Wejherowiemiasto REDAmiasto RUMIA,miasto WEJHEROWOgmina CHOCZEWOgmina GNIEWINO, gmina LINIA, gmina LUZINOgmina ŁĘCZYCEgmina SZEMUDgmina WEJHEROWOChoczewskie Stowarzyszenie TurystyczneLKS ORZEŁ,DWÓR BYCHOWOhotel MURATośrodek wczasowy RELAKSWejherowskie Towarzystwo Cyklistów.
 
WŁADZE
 
 
Zarząd Stowarzyszenia:
Pan Radosław Kamiński - Prezes
Pani Iwona Kochan - Wiceprezes
Pan Tomasz Fopke - Wiceprezes
Pan Władysław Brzozowski - Skarbnik
Pani Beata Madej - Sekretarz
Pani Dorota Karnikowska
Pan Jerzy Conradi
-

Członkowie Zarządu

  

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYZMU

ul. Trakt Św.Wojciecha 293,
80 - 001 Gdańsk
(+48 58) 762 96 85
0604 880 644
www.kaszuby.agrowakacje.pl

 

            Do Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu należą następujące kwatery agroturystyczne z terenu Gminy Linia:  Agroturystyka - Bigus Bronisława, Agroturystyka – Maria Malinowska.