INFORMACJA O DOSTAWIE KOMPUTERÓW I INTERNETU DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU