Komisje Rady Gminy

 Komisja Gospodarcza:

 1. Mirosław Kotłowski - Przewodniczący komisji
 2. Jan Mach - Zastępca Przewodniczącego komisji
 3. Daniela Bryla
 4. Jerzy Szulc
 5. Edyta Reich-Grzenkowicz
 6. Mirosław Ellwart
 7. Michał Miotk

Komisja Rewizyjna:

 1. Agnieszka Butryn - Przewodnicząca komisji
 2. Czesław Hinz - Zastępca Przewodniczącej komisji
 3. Dorota Magrean
 4. Mariola Rzemieniak
 5. Jędrzej Stasiuk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Mariola Rzemieniak - Przewodnicząca komisji
 2. Mirosław Kotłowski - Zastępca Przewodniczącej komisji
 3. Jerzy Szulc
 4. Jan Mach
 5. Daniela Bryla

Komisja Kultury i Oświaty:

 1. Dorota Magrean - Przewidnicząca komisji
 2. Czesław Hinz - Zastępca Przewodniczącej komisji
 3. Agnieszka Butryn
 4. Mariola Rzemieniak
 5. Daniela Bryla 

Komisja Społeczno - Socjalna:

 1. Edyta Reich-Grzenkowicz - Przewodnicząca komisji
 2. Władysław Mielewczyk - Zastępca Przewodniczącej komisji
 3. Agnieszka Butryn
 4. Dorota Magrean

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

 1. Jerzy Szulc - Przewodniczący komisji
 2. Jędrzej Stasiuk - Zastępca Przewodniczącego komisji
 3. Edyta Reich-Grzenkowicz 
 4. Władysław Mielewczyk