Komisje Rady Gminy

 Komisja Gospodarcza:

 1. Mirosław Ellwart
 2. Teresa Hinca
 3. Mirosław  Kotłowski - Z-ca Przewodniczącego
 4. Marcin Laskowski
 5. Michał Miotk
 6. Edyta Reich – Grzenkowicz
 7. Jerzy Szulc - Przewodniczący Komisji

Komisja Rewizyjna:

 1. Teresa Hirsz
 2. Justyna Kos - Przewodnicząca Komisji
 3. Maria Malinowska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 4. Jadwiga Sommer
 5. Mirosław Kotłowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Teresa Hinca
 2. Justyna Kos
 3. Mirosław  Kotłowski - Przewodniczący Komisji
 4. Karolina Wysocka - Z-ca Przewodniczącego
 5. Anna Miotk

Komisja Kultury i Oświaty:

 1. Teresa Hirsz - Przewodnicząca Komisji
 2. Justyna Kos - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Anna Miotk
 4. Jadwiga Sommer
 5. Ludwik Okrój

Komisja Społeczno - Socjalna:

 1. Teresa Hinca
 2. Teresa Hirsz - Z-ca Przewodniczącej
 3. Tadeusz Klein
 4. Ludwik Okrój
 5. Karolina Wysocka - Przewodnicząca Komisji

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

 1. Marcin Laskowski
 2. Maria Malinowska
 3. Michał Miotk - Przewodniczący Komisji
 4. Ludwik Okrój
 5. Edyta Reich- Grzenkowicz
 6. Jerzy Szulc - Z-ca Przewodniczącego 
 7. Anna Miotk