Świąteczny konkurs "Na najładniejszą kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia" 16.12.2008r.

Dnia 16 grudnia w Sali GDK odbyło się podsumowanie konkursów świątecznych
na najpiękniejszą kartkę i ozdobę choinkową z okazji świąt Bożego Narodzenia. Na konkurs wpłynęło około 100 prac w trzech kategoriach wiekowych – klas 0-III, IV-VI oraz klas gimnazjalnych. Jury w skaldzie – Bogusława Engelbrecht – Z-ca wójta, Mirosława Kuberna – Sekretarz gminy, Jolanta Hirsz – inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Linia oraz Jan Trofimowicz wnikliwie oceniało nadesłane prace konkursowe.
W konkursie na najpiękniejszą kartkę w kategorii klas 0-III szkół podstawowych
I lokatę zajął Marcin Gruba z Miłoszewa, II Marcelina Myszka ze Strzepcza a III Mateusz Dawidowski z Lini. Ponadto wyróżniono prace: Dominiki Labuda z Głodnicy, Daniela Perszona z Pobłocia, Karoliny Łąckiej z Niepoczołowic oraz Krystyny Szczypior z Kętrzyna.
            Wśród uczniów klas IV- VI zwyciężyła Beata Plichta ze Strzepcza, II miejsce Julia Myszka również ze Strzepcz, a dwie trzecie lokaty zajęli uczniowie ze szkoły
w Niepoczołowicach – Alicja Langa oraz Robert Wenta.
            Wśród gimnazjalistów I miejsce zajęła Julia Pipka, II Alicja Klińska, a III Magdalena Formella – wszystkie z gimnazjum w Lini.
            W konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową  - w klasach 0-III – zwyciężyła praca Agaty Kobiella z Niepoczołowic, II miejsce zajęła Dorota Kalkowska z Miłoszewa
a III Marcelina Myszka ze Strzepcza. Ponadto wyróżniono i nagrodzono pracę zbiorową klasy
II ze Szkoły Podstawowej w Strzepczu
            Wśród uczniów klas IV – VI najwyżej oceniono pracę Alicji Puzdrowskiej, II miejsce zajęła Iwona Czaja – obie z Niepoczołowic a III miejsce zajął Piotr Okrój z Kętrzyna.
W grupie gimnazjalistów postanowiono przyznać tylko pierwszą nagrodę – otrzymała Weronika Piwka z gimnazjum w Strzepczu.
            Wszyscy wyróżnieni otrzymali w nagrodę oprócz dyplomów piękne albumy przyrodnicze i historyczne. Nagrody wręczyli Z-ca Wójta Gminy Linia Bogusława Engelbrecht oraz Przewodniczący Komisji Kultury w Radzie Gminy Linia – Zdzisław Konkel. Włodarze gminy złożyli serdeczne życzenia młodym aorystom, życząc, aby
jak dotychczas licznie brali udział w konkursach organizowanych przez Gminny dom Kultury w Lini.

Opracował Jan Trofimowicz