Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej, ewentualnie wyłożenia płytami Jumbo drogi gminnej nr 134 w miejscowości Miłoszewo