II Ogólnopolski Festiwal Piesni Religijnej PATER NOSTER - Strzepcz 2016

CHÓRALNE ŚWIĘTO w STRZEPCZU

NAGRODA GRAND PRIX MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DLA CHÓRU „NADZIEJA” Z NAKŁA NAD NOTECIĄ

            4 czerwca świątynia parafialna w Strzepczu gościła chórzystów z różnych stron kraju  uczestniczących w II Ogólnopolskim Festiwali Pieśni Religijnej Pater Noster. Występy oceniało szanowne jury w składzie: prof. zw. dr hab. Marek Rocławski, prof. zw. dr hab. Mariusz Kończal oraz prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka. Chórzyści występowali w trzech kategoriach: chóry kościelne, akademickie i świeckie. W ciągu 5 godzin przesłuchań w kościele zasiadło ponad 800 słuchaczy, którzy mieli możliwość wysłuchania pieśni w różnych językach m.in. łacińskim, polskim, ukraińskim i kaszubskim.  Festiwal zwieńczyła uroczysta Msza Święta, którą celebrował ksiądz Infułat Stanisław Grunt. Na zakończenie pomysłodawca festiwalu dyrektor artystyczny Tomasz Chyła dyrygował wszystkimi chórami, które wspólnie wykonały Gaude Mater Polonia.   Po zakończeniu mszy odbyła się gala finałowa, w której oprócz wszystkich chórzystów  udział wzięli sponsorzy oraz goście festiwalu i liczne grono parafian.

            Grand Prix Festiwalu, piękny puchar i nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego wywalczył chór „Nadzieja” Nakła nad Notecią. W kategorii chórów akademickich jury przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca a otrzymały je: Chór Politechniki Poznańskiej – dyrygent Paweł Łuczak oraz Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Gdańsku – dyrygent Błażej Połom. W kategorii chórów kościelnych jury nie przyznało miejsca pierwszego. Drugie miejsce przyznano chórowi „Laudate Dominum” z Łochowa – dyrygent Magdalena Olszewska. Trzecią lokatę wywalczył chór „Pięciolinia”
z Lini – dyrygent Jan Szulc. W kategorii chórów świeckich zwyciężył Chór „Nadzieja” z Nakła nad Notecią – dyrygent Michał Gacka. Drugie miejsce otrzymał Młodzieżowy Chór Żeński działający przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku – dyrygent Anna Olszewska, a trzecie Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  - dyrygent Marta Ronek Koślińska. Ponadto szanowne jury przyznało wyróżnienia:  puchar Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za najlepiej wykonany utwór z akompaniamentem przyznano dla chóru Medici Cantares z Bydgoszczy – dyrygent Joanna Krause. Wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór o tematyce Pater Noster wraz z pucharem Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku otrzymał Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” – dyrygent Paweł Łuczak. Wyróżnienie Stowarzyszenia Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej otrzymały młode chórzystki z III LO w Białymstoku. Wyróżniono też najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim, które trafiło do „Lutni” z Luzina. Dwie solistki z „Nadziei” z Nakła: Marta Bejma oraz Zofia Skowron” otrzymały też wyróżnienia za najlepsze wykonanie partii solowych. Wszystkie chóry, które otrzymały lokaty I-III oraz wyróżnienia otrzymały nagrody finansowe. Organizatorzy dzięki hojności sponsorów przygotowali także nagrody specjalne: wycieczkę do Ziemi Świętej ufundował  Kaszub Travel a pojedzie na nią najlepszy dyrygent festiwalu Błażej Połom z Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Gdańsku, a weekend w pensjonacie „Zew Morza” wraz z osobą towarzyszącą spędzi: Michał Gacka – dyrygent, który ukształtował najlepszą kulturę brzmienia
w chórze „Nadzieja” z Nakła Nad Notecią.  Dodać należy, że oprócz w/w sponsorami festiwalu w Strzepczu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, PGNiG, ENERGA, BOTRANS, OKTAN, ECO – HOUSE, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, WIKĘD, Apteka Lipowa w Strzepczu, Zygmunt Labuda AGD RTV Luzino, Urząd Gminy i Gminny Dom Kultury. Nagrody wręczali przedstawiciele poszczególnych firm
i instytucji. Stronę samorządową reprezentowały: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht wraz z Z-cą Astridą Kaczyńską oraz Sekretarz UG w Lini Mirosława Kuberna. Na festiwalu była także Danuta Bałamucka p.o. gdańskiego oddziału PZCHiO.

Aby festiwal miał należytą oprawę i na długo zapadł w pamięci chórzystów
nad przygotowaniem przedsięwzięcia pracowało liczne grono współorganizatorów: Proboszcz parafii w Strzepczu ks. Andrzej Kmiecik, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi ZS w Strzepczu, w której była baza festiwalu (miejsce na rozśpiewanie chórów, miejsce gdzie był ciepły posiłek dla uczestników, kawiarenka, sklepik kaszubski), Koło Gospodyń Wiejskich w Strzepczu,  a także pracownicy GDK Paulina Bigus i Jan Trofimowicz.