Mistrzostwa Gminy Linia w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych i gimnazjalnych 14-15.06.2012r.