Bal integracyjny chórów 19.04.2008r.

Dnia 19 kwietnia w Lini odbył się kolejny bal integracyjny dla chórzystów chórów: „Lutnia” z Luzina i „Pięciolinia” z Lini i członków ich rodzin. Od kilku lat oba chóry ściśle współpracują, razem koncertują pod opieką dyrygentów: Tomasza Fopke i Jana Szulc.
            Wśród gości byli m.in. Wójt gminy Linia Łukasz Jabłoński, Sekretarz gminy Mirosława Kuberna, dyrektorzy Gminnych Domów Kultury z Luzina Bartosz Aleksandrowski i z Lini Jan Trofimowicz.
            Chórzyści przy akompaniamencie zespołu muzycznego bawili się doskonale,
w przerwach śpiewali piosenki biesiadne, ludowe i harcerskie. Był też czas na 10 minutowy występ połączonych chórów, a w repertuarze śpiewanym na głosy były pieśni i piosenki  w rodnej mowie. Wodzirejem balu był Edmund Szymikowski – kierownik chóru „Pięciolinia”. Były konkursy na najładniejszy układ taneczny, konkursy z balonami i chwila  z karaoke – gdzie goście musieli zaprezentować swoje umiejętności wokalne.
            Kolejny bal zaprzyjaźnionych chórów był bardzo udany. Oba zespoły śpiewacze koncertowały z powodzeniem następnego dnia w Chwaszczynie i Osowej.
            Chórzyści     wspólnie    przygotowują    kolejne    pieśni    śpiewane    na    kilka    głosów    d a m s k i c h
i męskich. Gratulować należy, że śpiewacy umieją się wspólnie bawić a zarazem krzewić i propagować poprzez śpiew język i muzykę kaszubską.

Opracował Jan Trofimowicz