Wywóz nieczystości

 Wykaz firm mających koncesje na wywóz odpadów z terenu Gminy Linia

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LINIA

  1. ELWOZ ECO Sp.z o.o., z siedzibą w Sierakowicach, ul. Słupska 2, tel. 58 681 93 97;
  2. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ul. Obrońców Helu 1, tel. 058 672 13 34;
  3. EKO LOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba, ul. Wilczka 14, 84-242 Luzino,
  4. Firma Wielobranżowa STACHTRANS Stanisław Mielewczyk, ul. Partyzantów Koleczkowskich 1a, 84-208 Kielno

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY LINIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LINIA

  1. USŁUGI TRANSPORTOWE, Wywóz Nieczystości Płynnych, Marek Kieliński, ul. Dargolewska 7, Strzepcz, 84-223 Linia, tel: 503 148 705