Wywóz nieczystości

Wykaz firm mających koncesje na wywóz odpadów z terenu Gminy Linia

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ NA WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH Z TERENU GMINY LINIA

  1. AGORA Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 188,
  2. PRZEDSIĘBIORSTWO Składowania i Przerobu Odpadów sp. zo.o Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska Tel: 59 86 24 388
  3. ELWOZ Sp. z o.o., z siedzibą w Sierakowicach, ul. Słupska 2, tel. 058 681 93 97;
  4. REMONDIS Oddział w Lęborku ul. Kossaka 91-95, tel. 059 862 20 68 lub 059 862 12 78;
  5. Szur Kazimierz – Lębork ul. Wierzbowa 1, tel. 059 862 64 17, tel. kom. 504 196 511;
  6. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 1, tel. 058 672 13 34;

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ NA WYWÓZ ODPADÓW CIEKŁYCH Z TERENU GMINY LINIA

  1. Magdalena Kielińska Strzepcz, ul. Dargolewska 7, 84- 223 Linia kom. 503 148 705
  2. Marek Kieliński Strzepcz, ul. Dargolewska 7, 84- 223 Linia. tel: 503 148 705
  3. MECHANIKA-BLACHARSTWO USŁUGI WODNO- KANALIZACYJNE I TRANSPORTOWE KAZIMIERZ SZUR 84- 300 Lębork, ul. Wierzbowa 1, tel: 504 196 511
  4. USŁUGI KOMUNALNE I TRANSPORTOWE ZBIGNIEW I MARIA NACZK – OSKOWO LĘBORSKIE 24 A, 84-312 CEWICE TEL: 59 82 140 20