Sesja opłatkowa - podsumowanie "I Współzawodnictwa Sołectw o Puchar Gminy Linia 2008" 30.12.2008r.

30 grudnia 2008 r. w nowej sali Gminnego Domu Kultury w Lini podczas uroczystej sesji opłatkowej odbyło się podsumowanie „I Współzawodnictwa Sołectw o Puchar Gminy Linia 2008”. Całoroczną imprezę, która obejmuje 10 dyscyplin sportowych m.in. szachy, warcaby, strzelanie, piłkę nożną itd. wprowadził w życie dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Wszystkie 13 sołectw wzięło udział w rywalizacji o tytuł najbardziej usportowionego sołectwa Gminy Linia. Organizator przygotował dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla sześciu najwyżej sklasyfikowanych sołectw także okazałe puchary, które odebrali sołtysi poszczególnych wsi.
Następnie dyrektor GDK Jan Trofimowicz wraz władzami gminy wręczyli indywidualne nagrody książkowe, najbardziej wszechstronnym sportowcom, którzy brali czynny udział w imprezach sportowych w 2008 roku. Nagrodzeni zostali: Dawid Piernicki ze Strzepcza, Rafał, Mateusz i Szymon Darznik z Miłoszewo, Tomasz Miecznikowski z Pobłocia, Tadeusz Bednarek z Kętrzyna, Tadeusz Meyer z Lewinka oraz Mariusz i Patryk Szulcek obaj z Lini. Ponad to wyróżniono działaczy sportowych, którzy najwięcej czasu w 2008 roku poświęcili na rozwój sportu i rekreacji w swoich miejscowościach – nagrody otrzymali Sołtys i Radny Czesław Hinz ze Smażyna, Józef Kotas Radny z Niepoczołowic, Brunon Kierznikowicz sołtys z Lini oraz Czesław Szaradowski Radny ze Strzepcza.
            Oprawę muzyczną uroczystego spotkania opłatkowego zapewnił nauczyciel muzyki w Zespole Szkół w Strzepczu pan Krzysztof Chyła.
            Cieszy szczególnie fakt, że niewielkie sołectwa takie jak Pobłocie i Miłoszewo znalazły się tak wysoko w całorocznym rankingu sołectw. Duży wpływ na takie wyniki miała postawa młodych sportowców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Linia.
            Główny organizator Jan Trofimowicz ma nadzieję, że wraz z 2009 rokiem bardziej włączą się sołtysi i radni poszczególnych sołectw. Są takie miejscowości, w który ani sołtysi, ani radni nie włączyli się w rywalizację sportową, co może świadczyć o tym iż nie są związani ze swoim sołectwem.

KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW O PUCHAR GMINY LINIA NA 2008 ROK

Sołectwo
Szachy
Piłka siatkowa
Piłka halowa
Turniej sołectw
Lekko - atletyka
Piłka nożna (11-osobowa)
Strzelanie
Tenis
Baśka
Warcaby
Suma punktów
Linia
30
21
30
24
30
27
30
17
24
30
263
Pobłocie
27
24
21
11
27
21
24
19
30
19
223
Strzepcz
-
27
27
30
24
24
-
30
-
27
189
Miłoszewo
-
19
24
27
21
30
-
21
19
21
183
Kętrzyno
-
-
13
21
-
15
21
15
-
24
109
Niepoczołowice
-
30
17
17
18
19
-
-
-
-
101
Smażyno
-
17
15
-
-
13
15
27
-
-
87
Zakrzewo
24
-
-
-
18
-
27
-
-
15
84
Tłuczewo
21
-
-
15
-
-
19
-
-
17
72
Lewinko
-
-
-
19
-
-
-
24
21
-
64
Lewino
-
-
19
-
-
-
-
13
-
-
32
Osiek
-
-
-
13
-
-
17
-
-
-
30
Kobylasz -Potęgowo
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
27