Petycja w sprawie budowy drogi o nawierzchni asfaltowej