LGD Kaszubska Droga

Lokalna Grupa Działania "KASZUBSKA DROGA"
W dniu 6 grudnia 2008 zawiązała się
Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga",
skupiająca społeczności gmin Linia, Luzino i Szemud,
ukierunkowana na rozwój obszarów tych gmin.

Zapraszamy do współpracy! 

(dowiedz się więcej...)