ROLNICTWO I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 01.09 - 30.09

Miejsce składania wniosków - pokój nr 16