Sołectwo Pobłocie

Sołtys: Malinowska Regina   Rada Sołecka:
Adres:

Pobłocie

ul. Złota Góra 3
84-223 Linia

Bojanowski Marian

Derkowska Elwira

Rzepa Maria

   

 
SOŁECTWO W LICZBACH:

Powierzchnia............................................  
Liczba ludności ........................................    
Liczba gospodarstw rolnych.....................  
Liczba podmiotów gospodarczych ...........  
1090 ha
466
73
15

   

    Pobłocie to nieduża wieś sołecka położona przy drodze łączącej Strzepcz z Wejherowem. Nie ma tu zabytków, a więk­szość domów stojących wzdłuż szosy powstała po wojnie. Wieś liczy obecnie ponad 400 mieszkańców. 
    Nazwa wsi pochodzi od jej położenia w stosunku do stołeczne­go dawniej Strzepcza - „po błocie". Pierwsza informacja o wsi, której nazwę podano w formie 'Poblocz", pochodzi z 1401 roku. Z Pobłocia wywodzi się rodzina szlachecka Pobłockich, pieczętująca się herbem Brochwicz. Pobłoccy także używali przydomków, takich jak: Bach, Dalck, Kisz, Kołdras, Kościanck, Mach, Siedwa i Witek. W drugiej połowic XVI wieku właściciclami wsi było osiem rodzin szlacheckich. Nigdy luteranie nie stanowili większości wśród mieszkańców Pobłocia.

              W początkach XIX stulecia tutejszy majątek został rozparcelo­wany miedzy miejscowych chłopów, zaś sama wieś stała się siedzibą władz gminnych. Do dziś Pobłocie ma charakter rolniczy.