I Turniej Grand Prix Gminy Linia w kaszubską ,,Baśkę" 27.01.2012r.