Punkty informacyjne i recepcje oraz zakwaterowanie

Ważna informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

 • Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności.
 • Osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.
 • Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.
 • Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

 

 • PUNKT INFORMACYJNY I INFOLINIA / ПУНКТ  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ІНФОЛІНІЯ
   
 • Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy
 • Dworzec PKP Gdańsk Główny, przy ul. Podwale Grodzkie 1 (8.00 – 20.00)
 • Całodobowa, specjalna infolinia dla uchodźców 734 – 117 -307
 • możliwości zakwaterowania na terenie województwa pomorskiego, w obiektach przygotowanych przez Wojewodę Pomorskiego
 • adresach placówek Straży Granicznej (dla obywateli Ukrainy, którzy mają tzw. nieuregulowany status np. nie posiadają paszportów lub innego dowodu tożsamości)
  • Iнформаційний пункт для біженців з України
    
  • kwestiach związanych z pomocą medyczną, żywnościową etc.
    
 • Гданськ, на вул. Podwale Grodzkie 1 (8.00 – 20.00)
 • Cпеціальна Поморська гаряча лінія 734-117 -307
 • можливості розміщення на території Поморського воєводства, в об'єктах, підготовлених Поморським воєводою;
 • адреси прикордонних служб (для громадян України, які мають так званий нерегульований статус, наприклад, не мають паспортів або іншого посвідчення особи);
  • Information point for refugees from Ukraine
    
  • питання, пов'язані з медичною, продовольчою допомогою і т. д.
    
 • Gdańsk Główny PKP railway station, at ul. Podwale Grodzkie 1 (8.00 – 20.00)
 • A special Pomeranian helpline for refugees - 734-117-307
  • accommodation options in the Pomeranian Voivodeship, in facilities prepared by the Pomeranian Voivode
  • addresses of Border Guard posts (for citizens of Ukraine who have the so-called unregulated status, e.g. do not have passports or other identity cards)
 • People in need of help from Ukraine will be able to obtain information about:
 • PUNKT RECEPCYJNY / РЕЦЕПЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
   
 • medical assistance,and  food aid issues
   
 • Punkt recepcyjny: Gdańsk, ul. Za Murami 2/10  (Hostel Dom Harcerza)
 • Адреса рецепційного центра: Gdańsk, ul. Za Murami 2/10  (Hostel Dom Harcerza)

 

 • POWIATOWE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO W WEJHEROWIE
 • 58 572 94 40, 531 736 455 e-mail: pczk@powiatwejherowski.pl

 

 • OSOBA KOORDYNUJACA DZIAŁANIA HUMANITARNE W GMINIE LINIA
 • Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, tel. 662 162 374,
 • e-mail: zk@gminalinia.com.pl

Urząd Gminy Linia informuje, że przyjmuje zgłoszenia od osób fizycznych, które chciałyby w ramach wolontariatu zakwaterować u siebie rodziny uchodźców z Ukrainy. Informacje należy przekazywać pod numerem tel. 662 162 374 w godz. Od 8.00 do 14.00 w dni robocze.
Urząd Gminy będzie miał możliwość udzielenia bieżącego wsparcia w utrzymaniu, poprzez dostarczenie wyżywienia, środków czystości, odzieży.


Mieszkańcy gminy, którzy organizują we własnym zakresie pobyt uchodźców proszeni są także o kontakt tel. 662 162 374 w godzinach pracy Urzędu (urząd ma obowiązek rejestracji ilość uchodźców przebywających na terenie gminy Linia).