Punkt informacyjny

Nabór wniosków zakwalifikowanych do tegorocznego zadania zakończył się 1 kwietnia 2015r.

          Termin naboru wniosków do kwalifikacji zadania na rok 2016r. zostanie ogłoszony po 1 stycznia 2016r., ponadto więcej informacji na temat Usuwania azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lini ul. Turystyczna 15 84-223 Linia, bądź pod nr telefonu 58 676 85 82 lub email: środowisko@gminalinia.com.pl osobą do kontaktu jest Daria Leyk-Klein.

          Informacje na temat obowiązującego regulaminu i programu w sprawie usuwania azbestu z terenu Gminy Linia można uzyskać wchodząc na stronę internetową Gminy Linia

          Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć najpierw wniosek, który można pobrać w urzędzie bądź bezpośrednio ze strony internetowej