Święto Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Pobłociu

W dniu 01.03.2021 r. oodbyły się Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Marii Magdaleny w Strzepczu, którą odprawił proboszcz parafii Andrzej Kmiecik.
Po uroczystości w kościele, przybyli goście, wójt Gminy Linia Bogusława Engelbracht, z-ca wójta Astrida Kaczyńska, przewodniczący rady Gminy Tadeusz Klein, dyrektor GDK Kamila Soroko, radni Karolina Wysocka i Marcin Laskowski udali się do szkoły w Pobłociu, gdzie złożono wiązanki przy tablicy Żołnierzy Niezłomnych.
Tabliczkę Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość” patron szkoły na rok szkolny 2020/2021 odsłoniła wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. Po uroczystym odsłonięciu tabliczki odbył się na występ przygotowany przez najmłodszych uczniów SP w Pobłociu.
W związku z sytuacją tegoroczna uroczystość odbyła się w małym gronie przy zachowaniu wszelkich obostrzeń.