Spotkanie Noworoczne Gminnego Koła Kombatantów

17 stycznia w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się spotkanie noworoczne Gminnego Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP.  W spotkaniu udział wzięło grono kombatantów i podopiecznych z Koła, przedstawiciele rodzin kombatantów, władze samorządowe oraz dyrektor GDK Linia.  Przy suto zastawionym stole powspominano dawne czasy, a na koniec wręczono podziękowania oraz słodkie upominki ufundowane przez Samorząd Gminy Linia.  Nieobecnych na spotkaniu tego samego dnia odwiedził dyrektor GDK i również wręczył im prezenty.