„Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej”

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 10.05.2019 r. zostanie uzupełniona lista dzieci do limitu przyjęć w związku z tym, że część z rodziców/opiekunów nie złożyła oświadczeń/dokumentów. Po tym dniu zostanie wywieszona ostateczna lista podstawowa oraz lista uzupełniająca dzieci a rodzice tych drugich będą zobowiązani do złożenia potwierdzenia skorzystania z miejsca w przedszkolu oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie. W załączeniu zarządzenie w sprawie zmiany terminu rekrutacji oraz zmiany Regulaminu Rekrutacji w projekcie Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych .... Jeżeli po tym uzupełnieniu któryś z rodziców zrezygnuje i złoży stosowne oświadczenie lub Gmina Linia uzyska zwiększenie liczby miejsc o 10 dzieci (w Urzędzie Marszałkowskim), będzie przeprowadzona ponowna rekrutacja w terminie od 01.08.2019 r. do 17.08.2019 r. i trzeba będzie od nowa złożyć dokumenty (wnioski) rekrutacyjne. W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony internetowej https://www.gminalinia.com.pl/projekty-eu-2/tworzenie-nowych-miejsc-przedszkolnych-dla-najmlodszych-mieszkancow-gminy-linia-w-nowej-placowce-edukacyjnej-2/ , na której zamieszczone zostaną informacje o ewentualnym naborze uzupełniającym.