Sołectwa

Sołectwo Kętrzyno

KĘTRZYNO jest jedną z wsi sołeckich, leżącą w północno-wschodniej części gminy, przy przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Przez Kętrzyno przebiega linia kolejowa Kartuzy - Lębork  oraz  jedna  z  dróg  łączących  Linię  z  Lęborkiem. 

Sołectwo Kobylasz-Potęgowo

KOBYLASZ to jak pisze Aleksander Labuda: „nji  vjes  nji  pustkji,  a  kobelaszon  to  nji  gbur  nji lesók, ło cos kole te. Kobełósz lezi naprocem Lenji, Jigrzeczni, Kamjanni Gore, Głodnjice e Vronjice. Je tak dobrze sketi  v  łonje  nótere,  że  bele  chto  bez  kartę  e  kompasa  tam  n j e   t r a f i... ".   

Sołectwo Lewinko

Ta najmłodsza wieś w gminie Linia to grupa zabudowań leżących między Pobłociem a Lewinem, nieopodal jeziora o tej samej nazwie. Przy północnym brzegu jeziora, pośród sosnowego lasu, w ostatnich latach powstało osiedle domków letniskowych, w których wypoczywa trójmiejska bohema.

Sołectwo Lewino

LEWINO to nieduża wieś sołecka położona w południowo-wschodnim krańcu gminy. Wieś ta leży z dala od głównych dróg, a autobus PKS, dojeżdżający tam z Wejherowa i Gdyni, kończy w Lewinie swój kurs. 

Sołectwo Linia

To największa wieś gminy, będąca od roku 1975 sie­dzibą władz. Prócz Urzędu Gminy znajdują się tu także ośrodek zdrowia, lokale gastronomiczne, stacja paliw, apteka, bank i Ośrodek Kultury. Nazwa wsi - Linia - wbrew przypuszczeniom nie jest związana z żadną linią graniczną, lecz wywodzi się od lnu. Zresztą po kaszubsku wieś nazywana jest po prostu „Lenją".  

Sołectwo Miłoszewo

Sołecka wieś położona nad Łebą w południowej części gminy. Koło wsi Łeba ma pierwszy przełom przez morenową wysoczyznę, zwaną Wysoczyzną Miłoszewską. Ze wsi roztacza się przepiękna panorama szerokiej doliny Łeby. 

Sołectwo Niepoczołowice

To duża wieś sołecka położona w południowej czę­ści gminy, w odległości 4 km od Lini. Przez wieś przebiega gruntowe drogi pro­wadząca z Lini do Bukowiny i droga powiatowa nr 1431G Niepoczołowice-Kamienica Królewska. 

Sołectwo Osiek

To jedyna na terenie gminy Linia wieś, która przed wojną należała do Niemiec. Do dziś zwarta zabudowa wsi wyróżnia ją na tle pozostałych miejscowości. Kwestią gustu jest określenie czy na korzyść, czy na niekorzyść Osieka.

Sołectwo Pobłocie

Pobłocie to nieduża wieś sołecka położona przy drodze łączącej Strzepcz z Wejherowem. Nie ma tu zabytków, a więk­szość domów stojących wzdłuż szosy powstała po wojnie. Wieś liczy obecnie ponad 400 mieszkańców. 

Sołectwo Smażyno

Smażyno leży w północno-wschodnim krańcu gmi­ny Linia, przy drodze łączącej Strzepcz z Wejherowem. Znajduje się tu Jedyny na terenie gminy dawny kościół ewangelic­ki oraz najlepiej zachowany na terenie gminy XIX-wieczny dwór.

Sołectwo Strzepcz

Zazwyczaj pierwszą dużą wsią do jakiej trafiają tu­ryści odwiedzający gminę Linia jest właśnie Strzepcz. Znaj­duje się tu skrzyżowanie dróg prowadzących do Wejherowa, Lęborka, Kartuz i Kościerzyny. 

Sołectwo Tłuczewo

TŁUCZEWO to sołecka wieś położona przy starym bro­dzie przez Łebę. Dziś przebiega tędy szosa z Lini i Lęborka do Strzepcza. Wieś jest nieduża, lecz malownicza. Łeba płynie tutaj w dolinie, a większość budynków można uznać za zabytkowe. 

Sołectwo Zakrzewo

ZAKRZEWO najczęściej kojarzy się z nazwą stacji kole­jowej na linii Kartuzy - Lębork, aktualnie nie istniejąca, posiadającej także drugi człon -Linia. W rzeczywistości stacja położona jest na gruntach Zakrzewa, ale do samej wsi jest dalej niż do Lini.