PETYCJE 2023

Data złożenia petycji: 14.02.2023 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie przyłączenia do gminnej sieci wodno - kanalizacyjnej nieruchomości w Niepoczołowicach

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 16.03.2023 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie zniesienia opłat za dojazd dzieci do szkoły

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 28.04.2023 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej/ wyłożenia płytami jumbo drogi gminnej nr 134 w miejscowości Miłoszewo

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 13.11.2023 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej, ewentualnie wyłożenia płytami Jumbo drogi gminnej nr 134 w miejscowości Miłoszewo

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 04.12.2023 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie wykonania drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zakrzewo Folwark