PETYCJA - PEŁNOPRAWNI

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini załącza petycję z dnia 17.02.2022r., która wpłynęła do Urzędu Gminy Linia dnia 18.02.2022r. z Instytutu Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni.