Organizacja Urzędu

  STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY LINIA

Imię i Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon(y)

Bogusława Engelbrecht

wojt@gminalinia.com.pl

Wójt
 Gminy Linia
Nr 2 58 676-85-82
 

Astrida Kaczyńska

zastepca.wojta@gminalinia.com.pl

 Z-ca Wójta
 Gminy Linia
 Nr 2 58 676-85-82
 

Mirosława Kuberna

sekretarz@gminalinia.com.pl

 Sekretarz Gminy  Nr 4

58 676-85-82

wew.5

Ewa Meyer

skarbnik@gminalinia.com.pl

 Skarbnik  Nr 5

58 676-85-82

wew.6

Jolanta Warkusch

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

 Podinspektor ds. płac Nr 5  

58 676-85-82

wew.95

Kornelia Kamińska

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

Podinspektor ds. księgowości podatkowej  Nr 5

58 676-85-82

wew.95

Beata Noculak

rada@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. promocji,
 informacji publicznej i oświatowej
oraz obsługi Rady Gminy
 Nr 6

58 676-85-82

wew.4

Dariusz Piorun

rolnictwo@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. rolnictwa
i pozyskiwania
środków pozabudżetowych
 Nr 13

58 676-85-82

wew.97

Teresa Damps

podatki@gminalinia.com.pl

Inspektor
ds. wymiaru podatkówi opłat 
 Nr 1

58 676-85-82

wew.93

Justyna Kuczkowska

f.europejskie@gminalinia.com.pl

Referent ds. zamówień publicznych,
programów europejskich
oraz projektów zewnętrznych
 Nr 4

58 676-85-82

wew.98

Wiesława Wróblewska

zk@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. 
  bezpieczeństwa i drogownictwa

 Nr 4

58 676-85-82

wew.7

Maria Thiel

usc@gminalinia.com.pl

Kierownik USC  Nr 14

58 676-85-82

wew.2

Ewa Koszałka

gops@gminalinia.com.pl

Kierownik GOPS  Nr 10

58 676-85-82

wew.32

Maria Pipka Pracownik Socjalny GOPS  Nr 9

58 676-85-82

wew.31

Dorota Bulczak Pracownik Socjalny GOPS  Nr 9
Edyta Grzelewska Pracownik Socjalny GOPS  Nr 9

58 676-85-82

wew.31

Beata Kos

oswiata@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. płac w oświacie  Nr 11

58 676-85-82

wew.81

Natalia Hirsz

oswiata@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. księgowości w oświacie  Nr 11

Jolanta Hirsz

oswiata@gminalinia.com.pl

Z-ca Głównego Księgowego  

58 676-85-82

wew.82

Danuta Bigus

p.przestrzenne@gminalinia.com.pl

Gospodarka nieruchomości, planowanie przestrzenne  Nr 7

58 676-85-82

wew.92

Daria Leyk

srodowisko@gminalinia.com.pl

Referent ds. gospodarki komunalnej Nr 7

58 676-85-82

wew.91

Jan Trofimowicz

gok@gminalinia.com.pl

Dyrektor
Gminnego Domu Kultury
GDK 58 572-81-64
 

Paulina Bigus

gok@gminalinia.com.pl

Specjalista ds. kultury GDK

Wioletta Szczypior

kancelaria@gminalinia.com.pl

Sekretarka Nr 2

58 676-85-82

wew.1

 

Michał Tłuścik

admin@gminalinia.com.pl

Informatyk

Administrator sieci

 

58 676-85-82

wew.99

512 176 900