Organizacja Urzędu

  STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY LINIA

Imię i Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon(y)

Bogusława Engelbrecht

wojt@gminalinia.com.pl

Wójt
 Gminy Linia
Nr 2 58 676-85-82
 

Astrida Kaczyńska

zastepca.wojta@gminalinia.com.pl

 Z-ca Wójta
 Gminy Linia
 Nr 58 676-85-82
 

Mirosława Kuberna

sekretarz@gminalinia.com.pl

 Sekretarz Gminy  Nr

58 676-85-82

wew.7

Ewa Meyer

skarbnik@gminalinia.com.pl

 Skarbnik  Nr

58 676-85-82

wew.61

Jolanta Warkusch

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

 Podinspektor ds. płac Nr  

58 676-85-82

wew.62

Kornelia Kamińska

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

Podinspektor ds. księgowości podatkowej  Nr

58 676-85-82

wew.62

Justyna Garska

rada@gminalinia.com.pl

Młodszy referent ds. obsługi Rady Gminy, promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i archiwum  Nr

58 676-85-82

wew.53

Dariusz Piorun

rolnictwo@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. rolnictwa
i pozyskiwania
środków pozabudżetowych
 Nr

58 676-85-82

wew.44

Teresa Damps

podatki@gminalinia.com.pl

Inspektor
ds. wymiaru podatkówi opłat 
 Nr

58 676-85-82

wew.63

Kamila Labuda

podatki@gminalinia.com.pl

Młodszy referent
ds. wymiaru podatkówi opłat
Nr

58 676-85-82

wew.63

Justyna Ruszkowska

podatki@gminalinia.com.pl

Inspektor Nr

58 676-85-82

wew.64

Justyna Kuczkowska

f.europejskie@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. zamówień publicznych,
programów europejskich
oraz projektów zewnętrznych
 Nr

58 676-85-82

wew.45

Agnieszka Butryn

infrastruktura@gminalinia.com.pl

Infrastruktura i drogownictwo

 Nr

58 676-85-82

wew.41

Maria Thiel

usc@gminalinia.com.pl

Kierownik USC  Nr

58 676-85-82

wew.2

Maria Pipka

maria.pipka@gminalinia.com.pl

Kierownik GOPS  Nr

58 676-85-82

wew.30

Edyta Grzelewska

gops@gminalinia.com.pl

Pracownik Socjalny GOPS  Nr

58 676-85-82

wew.29

Dorota Bulczak

gops@gminalinia.com.pl

Pracownik Socjalny GOPS  Nr
Dorota Baranowska Pracownik Socjalny GOPS  Nr

58 676-85-82

wew.39

Magdalena Thiel Pracownik Socjalny GOPS Nr wew.39
Anna Okrój Pracownik Socjalny GOPS Nr wew.39

Alicja Pipka

oswiata@gminalinia.com.pl

Młodszy referent ds. ds. płac w oświacie  Nr

58 676-85-82

wew.65

Natalia Hirsz

oswiata@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. księgowości w oświacie  Nr

Jolanta Hirsz

oswiata@gminalinia.com.pl

Z-ca Głównego Księgowego  

58 676-85-82

wew.66

Danuta Bigus

p.przestrzenne@gminalinia.com.pl

Gospodarka nieruchomości, planowanie przestrzenne  Nr

58 676-85-82

wew.43

Daria Leyk-Klein

srodowisko@gminalinia.com.pl

Referent ds. gospodarki komunalnej Nr

58 676-85-82

wew.42

Kamila Soroko

gok@gminalinia.com.pl

Dyrektor Gminnego Domu Kultury GDK 58 572-81-64
 

 

gok@gminalinia.com.pl

Instruktor ds. upowszechniania kultury GDK

Wioletta Szczypior

kancelaria@gminalinia.com.pl

Sekretarka Nr 2

58 676-85-82

wew.1

 

Michał Tłuścik

admin@gminalinia.com.pl

Informatyk

Administrator sieci

 

58 676-85-82

wew.46