Organizacja Urzędu

  STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY LINIA

Imię i Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon(y)

Bogusława Engelbrecht

wojt@gminalinia.com.pl

Wójt
 Gminy Linia
Nr 2 58 676-85-82
 

Astrida Kaczyńska

zastepca.wojta@gminalinia.com.pl

 Z-ca Wójta
 Gminy Linia, Sekretarz
 Nr 58 676-85-82
 
       

Ewa Meyer

skarbnik@gminalinia.com.pl

 Skarbnik  Nr

58 676-85-82

wew.61

Jolanta Warkusch

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. płac i księgowości Nr  

58 676-85-82

wew.62

Kornelia Kamińska

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. płac w oświacie i księgowości  Nr

58 676-85-82

wew.62

Justyna Garska

rada@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i archiwum  Nr

58 676-85-82

wew.53

Dariusz Piorun

rolnictwo@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. rolnictwa
i pozyskiwania
środków pozabudżetowych
 Nr

58 676-85-82

wew.44

Kinga Reich

podatki@gminalinia.com.pl

Referent
ds. wymiaru podatkówi i opłat 
 Nr

58 676-85-82

wew.63

Paulina Derkowska

podatki@gminalinia.com.pl

Referent ds. opłat lokalnych i windykacji Nr

58 676-85-82

wew.63

Justyna Ruszkowska

podatki@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. księgowości, podatków i opłat Nr

58 676-85-82

wew.64

Patrycja Łazorczyk

f.europejskie@gminalinia.com.pl

Referent ds. zamówień publicznych,
programów europejskich
oraz projektów zewnętrznych
 Nr

58 676-85-82

wew.45

Bożena Szczypior

infrastruktura@gminalinia.com.pl

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy

 Nr

58 676-85-82

wew.41

Maria Thiel

usc@gminalinia.com.pl

Kierownik USC  Nr

58 676-85-82

wew.2

Maria Pipka

maria.pipka@gminalinia.com.pl

p. o. Kierownik GOPS  Nr

58 676-85-82

wew.30

Edyta Grzelewska

gops@gminalinia.com.pl

Pracownik Socjalny GOPS  Nr

58 676-85-82

wew.29

Dorota Bulczak

gops@gminalinia.com.pl

Pracownik Socjalny GOPS  Nr
Dorota Baranowska Pracownik Socjalny GOPS  Nr

58 676-85-82

wew.39

Magdalena Thiel Pracownik Socjalny GOPS Nr wew.39
Anna Okrój Pracownik Socjalny GOPS Nr wew.39

Alicja Pipka

oswiata@gminalinia.com.pl

Młodszy referent ds. ds. płac w oświacie  Nr

58 676-85-82

wew.65

Natalia Hirsz

oswiata@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. księgowości  oświatowej i stypendiów  Nr

Jolanta Hirsz

oswiata@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. księgowości oświatowej  

58 676-85-82

wew.66

Danuta Bigus

p.przestrzenne@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego  Nr

58 676-85-82

wew.43

Katarzyna Lidzbarska

srodowisko@gminalinia.com.pl

Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Nr

58 676-85-82

wew.42

Kamila Soroko

gok@gminalinia.com.pl

Dyrektor Gminnego Domu Kultury GDK 58 572-81-64
 

 

gok@gminalinia.com.pl

Instruktor ds. upowszechniania kultury GDK

Wioletta Szczypior

kancelaria@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. kadr i księgowości Nr 2

58 676-85-82

wew.1

 

Michał Tłuścik

admin@gminalinia.com.pl

Informatyk

Administrator sieci

 

58 676-85-82

wew.46

 

Paulina Gafka

zk@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. bezpieczeństwa, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony danych osobowych  

58

676-85-82

wew. 52