Organizacja Urzędu

  STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY LINIA

Imię i Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon(y)

Tadeusz Klein

wojt@gminalinia.com.pl

Wójt
 Gminy Linia
Nr 2 58 676-85-82
 

Beata Noculak

zastepca.wojta@gminalinia.com.pl
 

 Z-ca Wójta Gminy Linia,
 
 Nr 58 676-85-82
 

Mirosława Kubera

sekretarz@gminalinia.com.pl

Sekretarz Nr

58 676-85-82

wew.41

Ewa Meyer

skarbnik@gminalinia.com.pl

 Skarbnik  Nr

58 676-85-82

wew.61

Jolanta Warkusch

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. płac i księgowości Nr  

58 676-85-82

wew.62

Kornelia Kamińska

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. płac w oświacie i księgowości  Nr

58 676-85-82

wew.62

Justyna Szulcek

- w zastępstwie: Marta Kamińska

rada@gminalinia.com.pl

Z-ca Kierownika USC

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy,  współpracy z organizacjami pozarządowymi i archiwum

 Nr

58 676-85-82

wew.53

Daria Kierznikowicz

kancelaria@gminalinia.com.pl
Młodszy Referent ds. organizacyjnych
i promocji
Nr 58 676-85-82

Dariusz Piorun

rolnictwo@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. rolnictwa
i pozyskiwania
środków pozabudżetowych
 Nr

58 676-85-82

wew.44

Kinga Reich

podatki@gminalinia.com.pl

Referent
ds. wymiaru podatkówi i opłat 
 Nr

58 676-85-82

wew.63

Kornelia Kamińska

windykacja@gminalinia.com.pl

Referent ds. opłat lokalnych i windykacji Nr

58 676-85-82

wew.63

Justyna Ruszkowska

podatki@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. księgowości, podatków i opłat Nr

58 676-85-82

wew.64

Ewelina Walkusz

f.europejskie@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. zamówień publicznych,
programów europejskich
oraz projektów zewnętrznych
 Nr

58 676-85-82

wew.45

Renata Reszka

inwestycje@gminalinia.com.pl

Inwestycje

 Nr

58 676-85-82

Maria Thiel

usc@gminalinia.com.pl

Kierownik USC  Nr

58 676-85-82

wew.2

Magdalena Pipka-Urbańska

kierownik.gops@gminalinia.com.pl

 Kierownik GOPS  Nr

58 676-85-82

wew.30

Edyta Grzelewska

gops@gminalinia.com.pl

Starszy Pracownik Socjalny GOPS  Nr 5

58 676-85-82

wew.29

Dorota Bulczak

gops@gminalinia.com.pl

Starszy Pracownik Socjalny GOPS  Nr 5

Iwona Lejkowska

gops@gminalinia.com.pl

Pracownik Socjalny Nr 6  

Dorota Baranowska

gops@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych   Nr 9

58 676-85-82

wew.39

Magdalena Thiel

gops@gminalinia.com.pl

Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych Nr 9 wew.39

Anna Okrój

gops@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 

obsługi kancelarii i archiwum

Nr 9 wew.39

Joanna Jankowska

gops@gminalinia.com.pl

Główna księgowa,

Stanowisko pracy ds. świadczeń alimentacyjnych

Nr 6  

Anna Klińska - Morawska

gops@gminalinia.com.pl

Asystent rodziny Nr 7  

Violetta Kosowska

gops@gminalinia.com.pl

Opiekunka    

Alicja Pipka

oswiata@gminalinia.com.pl

Młodszy referent ds. płac w oświacie  Nr

58 676-85-82

wew.65

Natalia Klawikowska

oswiata2@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. księgowości  oświatowej i stypendiów  Nr

Joanna Błonk

oswiata@gminalinia.com.pl

Księgowość oświatowa  

58 676-85-82

wew.66

Danuta Bigus

p.przestrzenne@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego  Nr

58 676-85-82

wew.43

Justyna Młyńska-Bigus

srodowisko@gminalinia.com.pl

Referent ds. ochrony środowiska Nr

58 676-85-82

wew.42

Joanna Czerska

gospodarka.komunalna@gminalinia.com.pl

Referent ds. gospodarki komunalnej  Nr

58 676-85-82

wew.42

Krystyna Hajbowicz

gok@gminalinia.com.pl

p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury GDK 58 572-81-64
 

 

gok@gminalinia.com.pl

Instruktor ds. upowszechniania kultury GDK

Wioletta Szczypior

kadry@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. kadr i księgowości Nr 2

58 676-85-82

wew.1

 

Michał Tłuścik

admin@gminalinia.com.pl

Informatyk

Administrator sieci

 

58 676-85-82

wew.46

 

Paulina Kulikowska

zk@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. bezpieczeństwa, ewidencji działalności gospodarczej i ochrony danych osobowych  

58

676-85-82

wew. 52