Organizacja Urzędu

  STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY LINIA

Imię i Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon(y)

Bogusława Engelbrecht

wojt@gminalinia.com.pl

Wójt
 Gminy Linia
Nr 2 58 676-85-82
 

Astrida Kaczyńska

zastepca.wojta@gminalinia.com.pl

 Z-ca Wójta
 Gminy Linia
 Nr 2 58 676-85-82
 

Mirosława Kuberna

sekretarz@gminalinia.com.pl

 Sekretarz Gminy  Nr 4 512 177 203
Ewa Meyer  Skarbnik  Nr 5 512 176 958

Jolanta Warkusch

ksiegowosc@gminalinia.com.pl

 Podinspektor ds. płac  Nr 5
Kornelia Kamińska Podinspektor ds. księgowości podatkowej  Nr 5 512 176 958

Beata Noculak

rada@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. promocji,
 informacji publicznej i oświatowej
oraz obsługi Rady Gminy
 Nr 6 512 177 058

Dariusz Piorun

rolnictwo@gminalinia.com.pl

 Inspektor ds. rolnictwa
i pozyskiwania
środków pozabudżetowych
 Nr 13 512 177 184

Teresa Damps

podatki@gminalinia.com.pl

Inspektor
ds. wymiaru podatkówi opłat 
 Nr 1 512 177 195 

 

f.europejskie@gminalinia.com.pl

Referent ds. zamówień publicznych,
programów europejskich
oraz projektów zewnętrznych
 Nr 4

512 177 995

58 678 85 60

Wiesława Wróblewska

zk@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. 
  bezpieczeństwa i drogownictwa
 Nr 4

Maria Thiel

usc@gminalinia.com.pl

Kierownik USC  Nr 14

58 676-85-28
 

512 177 670

Ewa Koszałka

gops@gminalinia.com.pl

Kierownik GOPS  Nr 10 512 176 943
Maria Pipka Pracownik Socjalny GOPS  Nr 9 512 177 668
Dorota Bulczak Pracownik Socjalny GOPS  Nr 9
Edyta Grzelewska Pracownik Socjalny GOPS  Nr 9 58 676-85-94

Zofia Ellwart

oswiata@gminalinia.com.pl

Inspektor ds. płac w oświacie  Nr 11 512 176 882

Jolanta Hirsz

oswiata@gminalinia.com.pl

Z-ca Głównego Księgowego  Nr 11

Barbara Pasternak

geodezja@gminalinia.com.pl

Geodeta gminny  Nr 7

512 177 819

58 976-85-27

Daria Leyk

srodowisko@gminalinia.com.pl

Referent ds. gospodarki komunalnej Nr 7

512 177 711

58 676-85-98

Jan Trofimowicz

gok@gminalinia.com.pl

Dyrektor
Gminnego Domu Kultury
GDK 58 572-81-64
 

Paulina Bigus

gok@gminalinia.com.pl

Specjalista ds. kultury GDK

Julia Zakrzewska

kancelaria@gminalinia.com.pl

Sekretarka Nr 2
512 177 580
58 676-85-88
 

Michał Tłuścik

admin@gminalinia.com.pl

Informatyk

Administrator strony WWW

   512 176 900