PETYCJE 2022

 

Data złożenia petycji: 14.03.2022 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie przebudowy ul. Długiej i Dąbrówka w Pobłociu.

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 01.08.2022 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

 

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 20.09.2022 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie rozbudowy placu zabaw w miejscowości Linia

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 24.11.2022 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej relacji Miłoszewo - Lewino (Karpaty cd).

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 28.12.2022 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie wykonania drogi asfaltowej na ul. Stara Droga w Strzepczu