PETYCJE 2022

 

Data złożenia petycji: 14.03.2022 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie przebudowy ul. Długiej i Dąbrówka w Pobłociu.