Spotkania seniorów w gminie Linia

Zgodnie z tradycją w okresie karnawałowym organizowane są spotkania dla seniorów w gminie Linia. Organizatorami przedsięwzięć są Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Dom Kultury oraz szkoły z terenu gminy. Pierwsze ze spotkań odbyło się 20 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Strzepczu. na początek ks. Andrzej Kmiecik - miejscowy proboszcz poprowadził modlitwę następnie przy kolędach składano sobie życzenia i dzielono się opłatkiem. Słowa życzeń skierowali do przybyłych także Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht oraz Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz. Kolejnym punktem spotkania była wspólna biesiada i zabawa na wesoło, którą poprowadzili nauczyciele miejscowej szkoły Angelina Trelińska i Krzysztof Chyła wraz z głównym wodzirejem - dyrektorem Gminnego Domu Kultury. W konkurencji rzutów ringo do celu zwyciężyły Wiktoria Labuda ze Strzepcza wraz z Martą Strzępek z Lewinka. Kolejne miejsca zajęły: Janina Bigus i Wanda Szweda ze Strzepcza, Kazimiera Labun z Miłoszewa, Stanisława Kos z Pobłocia oraz Wanda Brzozowska z Lewina. W tej samej kategorii wśród seniorów najlepszymi okazali się Edwin Kos oraz Kazimierz Bojanowski - obaj z Pobłocia. W konkursie udział wzięli ponadto: Stefan Uzdrowski z Połocia, Antoni Bulman, Jerzy Myszka oraz Kazimierz Grzenkowicz ze Strzepcza, Władysław Paczuła z Lewina i Klemens Ruchniewicz z Głodnicy. Dotarło liczne grono małżonków, wśród których najdłużej bo od 56 lat ze sobą kroczą przez życie Helena i Klemens Ruchniewiczowie z Głodnicy. 54 lata małżeństwem mają za sobą obecni na spotkaniu Państwo Helena i Antoni Kielińscy ze Strzepcza. W 2015 roku swe złote gody obchodzić będą natomiast Gertruda i Zygmunt Labuda z Miłoszewa. Tytułem SUPER BABCI wyróżniono Annę Skrzypkowska - babcię 43 wnucząt! oraz Franciszka Lange, który ma 24 wnuków. SUPER SENIORAMI zostali natomiast 88 - letni Klemens Ruchniewicz ( nadal pięknie gra na akordeonie!) oraz 84-letnia Anastazja Bronk. W/w otrzymali oprócz pięknych koron i szarf niczym Miss Polonia upominki przygotowane przez organizatorów. Dla 110 seniorów - uczestników spotkania w Strzepczu przygotowano słodki poczęstunek i paczki. Przy popularnych piosenkach biesiadnych i muzyce "na żywo" seniorzy bawili się świetnie. 21 stycznia 2015 r. podobne spotkanie odbyło się w salach Gminnego Domu Kultury w Lini. Na zaproszenie organizatorów w tym wypadku odpowiedziało również ponad 110 osób. Ksiądz proboszcz Wojciech Senger poprowadził modlitwę a władze gminy złożyły życzenia. do których dołączyła się Przewodnicząca Komisji Społeczno - Socjalnej Rady Gminy Irena Lewińska. Panie z GOPS-u zastawiły ponownie bogato stoły. Muzycy Angelina, Krzysztof i Jan poprowadzili konkursy i biesiadę. W tym wypadku najcelniej kółkami ringo rzucał sołtys z Niepoczołowic Józef Kotas. Kolejne miejsca zajęli m.in.: Kazimierz Kreft z Zakrzewa, Jan Jeliński, Brunon Kierznikowicz, Gerard Ellwart, Henryk Keller z Lini, Zygmunt Langa z Kobylasza, Franciszek Pipka z Tłuczewa oraz Henryk Szyca z Kętrzyna. Panie rzucały woreczkami do celu. Najcelniej rzucały: Stanisława Kret z Zakrzewa, Halina Pipiórka z Lini, Wanda Czapla oraz Halina Kotas - obie z Niepoczołowic. Kolejne miejsca zajęły: Małgorzata Ellwart, Wanda Baranowska, Bernadeta Jelińska oraz Małgorzata Janca - wszystkie z Linia. Najdłuższym pożyciem małżeńskim - po 53 lata poszczycić się mogli obecni na sali Łucja i Zygmunt Łąccy z Niepoczołowic oraz Gertruda i Mieczysław Szmidke z Lini. Także dwie pary kroczą ze sobą od 50 lat, to: Małgorzata i Gerard Ellwart oraz Władysława i Józef Studzińscy - z Lini. Tytuł SUPER BABCI przypadł Stefani Zaborowskiej z Kobylasza, która posiada 34 wnuków. Najstarszy na sali 87-letni Franciszek Pipka sołtys z Tłuczewa ma 26 wnuków zatem został SUPER DZIADKIEM, wyróżniono także 86-letniego Jana Walkusza oraz SUPER SENIORKĘ 85-letnią Jadwigę Białk z Niepoczołowic. Również w Lini przygotowano paczki dla przybyłych oraz tańce dla odważnych, które poprowadziła wraz z muzykami Radna Teresa Hinca z Lini. 22 stycznia 2015 r. spotkanie Babć i Dziadków odbyło się także w Szkole Podstawowej w Kętrzynie, które przygotowała społeczność szkolna. Były zatem wierszyki i piosenki dla najstarszego pokolenia. Konkursy na wesoło poprowadzili przy muzyce na żywo Krzysztof Chyła i Jan Trofimowicz. Najliczniejsze grono wnucząt - 24 oraz 4 prawnuczęta maja Regina i Amandus Bobruccy.