XXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej 19.03.2010r.