Wystawa "Okupacja na Kaszubach i Kociewiu" 11.11.2009r.

Wystawa zorganizowana przez Instytut Pamięci narodowej oddział w Gdańsku „Pierwsza odsłona – okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939r
Spotkanie z Piotrem Szubarczykiem

W dniach od 11 do 23 listopada można podziwiać w salach GDK wystawę zdjęć i faktografii poświęconą okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu w 1939 roku, którą przygotował INP oddział w Gdańsku.
W dniu 16 listopada wykłady na temat prześladowań, aresztowań i zbrodni hitlerowskich wobec mieszkańców naszego terenu wygłosił pracownik IPN-u Piotr Szubarczyk. W dwóch wykładach wzięło udział ponad 200 osób, min. Gimnazjaliści z gimnazjów w Lini i Strzepczu wraz z nauczycielami.
W spotkaniu o godzinie 11.15 uczestniczyli także kombatanci z Gminnego Koła ZKRPiBWP, wójt Łukasz Jabłoński, goście z gminy Trąbki Wielkie oraz kilkoro mieszkańców gminy Linia.
Pan Piotr w prosty, obrazowy sposób opowiadał o bohaterskich postawach Polaków
i Kaszubów zamieszkujących Pomorza. Na specjalnie przygotowanym pokazie multimedialnym przedstawiał tragiczne losy walczących o zachowanie polskości działaczy polonijnych, ale także tragiczne losy zwykłych cywilów Polaków. Można było zobaczyć autentyczne fotografie z egzekucji na Polakach wykonywane w lsach całego Pomorza Gdańskiego min w Szpęgawsku, Piaśnicy, Stuthoffie, Granicznej Wsi, Grabowie, Nowym Wiecu i innych miejscach zbiorowych mordów.
Przybyli mogli poznać z imienia i nazwiska ofiary z najbliższej okolicy min ze Strzepcza, Nawcza, Tępcza, Pobłocia i innych miejscowości, których dane znajdują się w archiwach IPN-u.
Wystawa zdjęć ale także i slajdy z egzekucji zapierały dech w piersiach zgromadzonej publiczności. Pan Piotr jest doskonałym krasomówcą i zna bardzo dobrze fakt, zatem umiał zainteresować słuchaczy.
Po zakończonych wykładach podziękowania złożyli czcigodnemu gościowi: młodzież gimnazjalna, wójt gminy a także organizator spotkania Jan Trofimowicz. Po zakończonych prelekcjach był czas
na krótką rozmowę przy kawie o strasznych losach Kaszubów zamieszkujących najbliższą okolicę
w czasach II wojny światowej. Kombatanci wspominali wydarzenia jakie miały miejsce min
w Tłuczewie, Nawczu, Strzepczu.
Wójt zadeklarował iż przy współpracy z IPN-em jest możliwość ufundowania i stworzenia tablicy pamiątkowej z danymi – imionami i nazwiskami, którzy zginęli podczas okupacji ale także
w styczniu i lutym podczas Marszu Śmierci, który przechodził także przez miejscowości naszej gminy.
Już podjęto działania by w 2010 roku zorganizować spotkanie i wykłady dotyczące działalności – tajnej organizacji Gryf Kaszubski – Gryf Pomorski”.