POMNIKI PRZYRODY

POMNIK PRZYRODY ŻYWEJ
DRZEWO GATUNKU ŚWIERK POSPOLITY
ROSNĄCY W MIEJSCOWOŚCI OSIEK

PODSTAWOWE DANE:
 
położenie
Nadleśnictwo Strzebielino, Leśnictwo Osiek, pododz. leśny 304g, działka nr 347 w miejscowości Osiek, w gminie Linia
obwód pnia
270 cm
wysokość
27 m
szacunkowy wiek
130 lat
 
 
Uchwała NR 229/XXVII/IV/2005 RADY GMINY LINIA z dnia 29 listopada 2005 roku
 
Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 lutego 2006 r. nr 17 poz. 334.