Dzień Seniora w Strzepczu

13 lutego 2018 roku podobnie jak w latach poprzednich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy a także Szkoła Podstawowa w Strzepczu byli organizatorami dnia seniora dla mieszkańców Strzepcza i okolicznych miejscowości. Panie z GOPS zadbały o pyszny słodki poczęstunek, ciepłe i zimne napoje oraz owoce. Przybyłych powitał dyrektor GDK Jan Trofimowicz a następnie serdeczne słowa do licznie przybyłych seniorów skierowali: Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz oraz ks. Proboszcz ze Strzepcza Andrzej Kmiecik. Przybyli także księża: Proboszcz Parafii Smażyno – Jan Borkowski oraz wikariusz ze Strzepcza Rafał Grot. Po słowach życzeń i podziękowań przyszedł czas na wspólną biesiadę i rywalizację seniorów niczym na igrzyskach olimpijskich. Rywalizację rozpoczęły panie od rzutu ringiem do celu. W tej konkurencji po dogrywce zwyciężyła Irena Kierznikowicz ze Strzepcza. Kolejne miejsca zajęły: Irena Szmuda ze Strzepcza, Maria Kas z Pobłocia, Stanisława Kos z Pobłocia oraz Urszula Paczuła z Lewina. W tej samej konkurencji wśród panów zwyciężył Józef Płotka z Pobłocia a kolejne miejsca zajęli: Stanisław Stolc z Pobłocia, Stanisław Dzięcielski z Kętrzyna, Stanisław Studziński z Kętrzyna oraz Jan Słoń z Lewinka. Po pierwszej konkurencji przyszedł czas na blok muzyczno – taneczny. Zabawę z humorem poprowadzili Krzysztof Chyła i Jan Trofimowicz. Po pląsach był czas na kolejny łyk kawy i pyszne ciasto. Następnie seniorki i seniorzy rywalizowali w kolejnych konkurencjach rzutowych. Wśród pań najlepszymi okazały się: Irena Albecka z Osieka (obchodziła w tym dniu 70 urodziny zatem było gromkie STO LAT), Danuta Czylkowska z Kętrzyna oraz Czesława Król również z Kętrzyna. Kolejne miejsca zajęły Urszula Lewińska ze Strzepcza oraz Janina Majewska z Kętrzyna. W gronie panów zwyciężył Kazimierz Grzenkowicz ze Strzepcza a kolejne miejsca wywalczyli: Florian Wegner z Kętrzyna, Stanisław Marciński z Pobłocia, Władysław Grzenkowicz ze Strzepcza oraz Antoni Kieliński ze Strzepcza. I znów był czas na walczyki, oberki i inne taneczne układy w kołeczkach. Tradycyjnie wybrano także najwcześniej urodzonych seniorów. Super Seniorką okazała się 86 letnia Urszula Studzińska z Kętrzyna a super seniorem okazał się 91-letni Sołtys Tłuczewa Franciszek Pipka. Najbardziej bogatymi we wnuki okazali się: Irena Szmuda ze Strzepcza (32 wnucząt i 10 prawnuków)oraz Władysław Paczuła z Lewina (17 wnuków i 2 prawnuków) i otrzymali tym samym tytuł Super Babci i Super Dziadka. Cała czwórka otrzymała piękne szarfy oraz korony królewskie. Zebrani odśpiewali wyróżnionym także gromkie STO LAT. I znów seniorzy zapełnili parkiet i wspólnie z prowadzącymi biesiadowali tańcząc przy przebojach z czasów młodości. Na zakończenie zebrani otrzymali w prezencie kalendarze na 2018 rok wydane przez GDK w Lini oraz paczki ze słodkościami przygotowane przez organizatorów. Uczestnicy konkursów otrzymywali drobne nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Lini i GDK. Liczna frekwencja potwierdza potrzebę organizacji spotkań dla seniorów, dla których jest to jedna z nielicznych okazja do spotkań, rozmów i wspólnej zabawy. Przed zakończeniem spotkania każdy z uczestników otrzymał paczkę ze słodkościami.

GALERIA