Przebudowa drogi gminnej nr 150020G Miłoszewo – Karpaty na odc. 970 mb

                                                                                                                                              

„Przebudowa drogi gminnej nr 150020G Miłoszewo – Karpaty na odc. 970 mb”

Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 00090-65151-UM1100211/18 z dnia 4 września 2019 r.

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel operacji:

Poprawa warunków technicznych oraz eksploatacyjnych dróg na terenie Gminy Linia ułatwiającej dojazd do drogi powiatowej nr 1419G poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150020G.

Beneficjent: Gmina Linia

Źródła finansowania:

Wartość projektu ogółem: 1 126 778,12 zł

Dofinansowanie ze środków EFRROW: 711 942,00 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)

Wkład własny: 414 836,12 zł

Planowany termin zakończenia operacji: wrzesień 2020 r.

Planowana inwestycja będzie realizowana metodą „zaprojektuj i wybuduj”.