Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategia Gminy Linia na lata 2023-2030