Gminny konkurs Poezji Polskiej 10.03.2009r.

10 marca 2009 roku Gminny Dom Kultury był organizatorem gminnego konkursu recytatorskiego Poezji Polskiej. Na konkurs przybyli uczniowie, którzy wcześniej okazali się najlepsi w konkursach szkolnych. Grono recytatorów liczyło 35 osób. W komisji oceniającej młodych recytatorów zasiadły: Bogusława Engelbrecht – Z-ca Wójta Gminy Linia, Zofia Sierocka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wieloletnia polonistka, Prezes Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” – Jadwiga Sommer. Dzieci i młodzież recytowali wiersze znakomitych polskich twórców m.in.: Szymborskiej, Tuwima, Brzechwy, Norwida i Asnyka.
         W kategorii klas I-III szkół podstawowych zwyciężył Kacper Fuczka
z Lini, II miejsce zajęła Paulina Lange z Pobłocia a III Beata Kreft
ze Strzepcza. Ponadto wyróżniono Agatę Kobiela oraz Patrycję Gafke
z Niepoczołowic.
         Wśród uczniów klas IV-VI najwyżej oceniono recytację Miriam Wetta
z Lini, II miejsce przypadło Joannie Bednarek również z Lini a III Beacie Kos
z Miłoszewa. Wyróżniono natomiast: Edytę Olszewską z Lini, Julię Myszka
ze Strzepcza oraz Paulinę Sarnowską z Kętrzyna.
         W kategorii klas gimnazjalnych jury miało sporo trudności by wybrać najpiękniejszą prezentację poezji, wszak wszystkie uczestniczki prezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom. Ostatecznie zwyciężyła Alicja Dosz, przed Hanną Miecznikowską – obie z gimnazjum w Strzepczu. III miejsce przypadło w udziale Weronice Miotk z Lini. Wyróżniono także: Aleksandrę Ruszkowską, Annę Labuda oraz Ewelinę Bednarek – wszystkie z Lini. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy lokaty w każdej z kategorii wiekowych oraz osoby wyróżnione otrzymały od Gminnego Domu Kultury jako organizatora nagrody w postaci dyplomów i albumów tematycznych oraz książek z dziedziny literatury współczesnej.
         Dwie najlepsze osoby z danej kategorii wiekowej będą reprezentować gminę na konkursie rangi powiatowej w Wejherowie.