W tym roku mija 35 lecie powstania naszego Koła, które istnieje od 02.04.1982 r.

W tym roku mija 35 lecie powstania naszego Koła, które istnieje od 02.04.1982 r.

W sierpniu 1990 r. został poświęcony sztandar, na którym widnieje postać św. Ambrożego. Św. Ambroży  jest naszym oficjalnym patronem Pszczelarzy. Sztandar jest naszym symbolem   który reprezentuje nasze GKP w Lini  w licznych uroczystościach.  Sztandar  ten został ufundowany przez mieszkańców Gminy Linia i członków koła.

Nasze Koło ma swoją historię i wielopokoleniową tradycję przekazywania pasiek z ojca na syna, z dziadka na wnuka. Dumni jesteśmy z tego, że działalność naszego Koła ciągle trwa. Że możemy dzielić się swoją pasją do pszczół, pomagać sobie wzajemnie w prowadzeniu pasiek, że doświadczeni pszczelarze przekazują swoją wiedzę innym młodym mniej doświadczonym w zawodzie pszczelarzom.

Co roku dzięki uprzejmości Pana Dyrektora GDK w Lini  w dniu św. Ambrożego, organizujemy spotkanie na którym  uczestniczą  nasze rodziny, staramy się zapraszać rodziny zmarłych pszczelarzy, kultywujemy tradycję naszych ojców i dziadków  i tworzymy jedną bratnią pszczelarską rodzinę.

            W tym roku  nasze wspólne spotkanie odbyło się 09 grudnia. Tak jak zawsze swoją obecnością zaszczycili nas Pani Wójt Bogusława Engelbrecht z mężem i Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz z małżonką.

            Nasze doroczne święto rozpoczęliśmy mszą świętą. Następnie wspólnie udaliśmy się na dalsze świętowanie do GDK. W tym dniu czterech Pszczelarzy zostało wyróżnionych brązową odznaką PZP., którą wręczyła Pani Wójt  Za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa najwyższe odznaczenie Medal im. ks. dr Jana Dzierżona, otrzymał Kolega Brunon Cholcha.

 W tym roku do naszego Koła dołączyli nowi Koledzy Pszczelarze, którzy otrzymali legitymację członkowską

Potem nastąpiły życzenia świąteczne podczas dzielenia się opłatkiem i uroczysta kolacja.

 

            Zdjęcia z powyższej uroczystości można obejrzeć w zakładce „galera zdjęć”.

W zakładce są umieszczone także zdjęcie z tegorocznych imprez pszczelarskich.

 

Ludwik Gaffke