Gmina Orkiestra Dęta

Gminna Orkiestra Dęta w Lini działa jako zorganizowana sekcja od 2005 roku przy Gminnym Domu Kultury w Lini.  Pomysłodawcami powstania orkiestry byli: ówczesny wójt gminy Linia Stanisław Adamczyk, a także Józef Kotas i Edmund Szymikowski. Od początku jej istnienia do chwili obecnej kapelmistrzem jest Ewa Studzińska, mieszkanka Niepoczołowic w gminie Linia, nauczycielka muzyki m.in. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lęborku. Od chwili powstania Gminny Dom Kultury w Linii jest miejsce spotkań muzyków. W pierwszym składzie orkiestry znaleźli się: Patryk Kierznikowicz, Oskar Kotas, Piotr Kos, Aleksander Kos, Marek Ellwart, Marlena Ryszkowska, Renata Walkusz, Mateusz Engelbrecht, Mateusz Meyer, Magdalena Miotke, Patrycja Bednarek, Monika Pipka, Bartosz Schmidtke, Jakub Studziński , Jan Czajka, Tomasz Czajka, Karol Czajka. W ciągu niemalże 10 lat od powstania zespołu w orkiestrze grało 60 muzyków amatorów. Skład orkiestry nieustannie ulega zmianie. Dorosłych członków zastępują młodsi  w większości są to uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjalnych. Część członków orkiestry ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną w Lęborku. Pozostali podnoszą swe umiejętności w sekcjach muzycznych działających przy GDK w Lini.

Gminna Orkiestra Dęta zapewnia oprawę muzyczną wszystkich najważniejszych uroczystości kulturalnych, rekreacyjno – sportowych oraz patriotycznych na terenie gminy. Ponadto orkiestra zapraszana jest na liczne występy na terenie województwa i kraju. Dzieci i młodzież z terenu gminy widząc rozwój i postępy orkiestry chętnie wstępują w szeregi sekcji. W Gminnym Domu Kultury przygotowano specjalną wygłuszoną salę prób, gdzie przechowywane są także pulpity i instrumenty muzyków.    Od początku powstania orkiestry fundusze  na zakup nowych instrumentów i funkcjonowanie orkiestry  zapewniają Gminny Dom Kultury oraz Urząd Gminy w Lini.

W 2011 roku dzięki pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej członkowie Orkiestry Dętej otrzymali nowe reprezentacyjne stroje. Błękitne barwy mundurów z pagonami i złocistymi guzikami wyróżniają lińskich muzyków spośród orkiestr na Pomorzu. Repertuar orkiestry jest bardzo zróżnicowany i obejmuje m.in. marsze, muzykę klasyczną, filmową, rozrywkową  i sakralną. Dzięki temu orkiestra dęta z powodzeniem występuje podczas uroczystych mszy świętych, pieszych pielgrzymek do Sianowa i Wejherowa, obchodów świąt państwowych i uroczystości patriotycznych, (w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku orkiestra koncertuje na terenie naszej gminy i nie tylko)  a także w czasie ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeniach. Dzięki żmudnej i solidnej pracy podczas prób, orkiestra często zapraszana jest na festiwale oraz gościnne występy w regionie.

Do najważniejszych występów zaliczyć można:

2007 – Udział w Ogólnopolskim Przegląd Orkiestr Dętych w Sławnie oraz I Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych  w Szemudzie,

2008 – II Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych w Szemudzie,

2009 – III Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych  w Szemudzie,

2010 – IV Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych  w Gniewinie,

2011 – III Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych w Rowach,

2012 – V Przegląd Orkiestr Dętych w Grodzisku Wielkopolskim,

2013 – V Ogólnopolski Zlot Orkiestr Dętych w Licheniu.

Gminna Orkiestra Dęta w swoim krótkim okresie działalności  na wyżej wymienionych przeglądach i festiwalach zdobyła wiele trofeów, dyplomów i wyróżnień.  W obecnym składzie występują: instrumenty dęte drewniane flet: Okrój Anna, Patelczyk Izabela, Keków Weronika, klarnet: Kolka Aleksandra, Gafke Patrycja, Czaja Emilia, Mach Paulina Dawidowski Mateusz, Walkusz Monika, Kulikowska Joanna, Konkel Martyna, saksofon sopranowy: Kolka Alicja, saksofon altowy: Choszcz Agnieszka, Choszcz Paulina, Dosz Faustyna, Gafke Marta, Klińska Alicja, Szymikowski Artur, Baranowski Kacper, Labuda Barbara, saksofon tenorowy: Grzenkowicz Karolina, Recław Klaudia, Łazarczyk Patrycja, Langa Monika, Grzenkowicz Anna, instrumenty dęte blaszane trąbka: Szulcek Szymon, Czaja Patryk, Baranowski Jakub, Meyer Bartosz, althorn : Polejowski Kamil, tenor: Klein Paweł, puzon: Kos Mateusz, helikon: Baranowski Bartłomiej, instrumenty perkusyjne: Choszcz Tadeusz, Walkusz Maciej.