Cyfrowa Gmina

 

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Linia pozyskała grant w wysokości 193.770,00 zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu IT oraz jego konfigurację i wdrożenie. Nowym sprzętem będą m.in. serwery oraz sprzęt do serwerowni. Ponadto zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie oraz zostaną przeprowadzone działania edukacji cyfrowej dla pracowników urzędu gminy. Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19