PETYCJE 2021

 

Data złożenia petycji: 18.01.2021 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie szczepień na COVID - 19

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 08.02.2021 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie wspierania odporności

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 10.02.2021 r.

Odnośnie Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 02.03.2021 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie budowy linii wodociągowej w Lewinku, ul. Na Wzgórzu

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 04.03.2021 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole w Pobłociu

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 16.06.2021 r.

Odnośnie: budowy progu zwalnijącego na ul. Kaszubskiej w Lini

                                                                                                                                                                               

Data złożenia petycji: 28.10.2021 r.

Odnośnie: sprządzenia dokumentacji i budowy sali gimnastycznej w Pobłociu