78. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2017 roku wyciem syren o godzinie 4.45 w Lini i Strzepczu w łączności z uroczystymi obchodami na Westerplatte rozpoczęto obchody w Gminie Linia. Z inicjatywy dyrektora GDK Jana Trofimowicza oraz harcerzy skupionych w VI Lińskiej Drużynie Starszoharcerskiej jednocześnie obchody odbywały się w dwóch miejscach – w Lini przed obeliskiem Ofiar Marszu Śmierci a w Strzepczu przy mogile zbiorowej Żołnierzy Polskich, którzy zginęli w kampanii wrześniowej oraz Ofiar Marszu Śmierci.

W Lini obchody rozpoczęła druhna Julia Lewińska, która przypominała wydarzenia historyczne z pierwszych dni wojny. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która dziękowała za podtrzymywanie żywych lekcji historii oraz organizację obchodów ważnych wydarzeń z historii Polski. Modlitwę w intencji poległych na różnych frontach II wojny światowej poprowadził nowy ks. wikariusz lińskiej parafii Łukasz Nowotny. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze przy obelisku. Hołd ofiarom oddały Wójt Bogusława Engelbrecht wraz z Zastępcą Astridą Kaczyńską, Radna Sołectwa Linia Jadwiga Sommer i Sołtys Lini Jan Mach, ks. Proboszcz Wojciech Senger, świadkowie wydarzeń sprzed 78 lat, kombatanci Donata Gładka i Feliks Langa oraz harcerze. Wydarzeniu towarzyszył poczet sztandarowy ZHP. Podobny przebieg miały obchody w Strzepczu, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego słowo wstępne wygłosił Jan Trofimowicz. Następnie modlitwę w intencji ofiar zamordowanych na różnych frontach wojennych poprowadził ks. proboszcz Andrzej Kmiecik. Delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze. W nocnej uroczystości wzięli kombatant Kazimierz Bojanowski, Sołtys Strzepcza Edyta Reich Grzenkowicz, Radna Grażyna Ellwart, harcerze ze sztandarem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz mieszkańcy wsi. Na zakończenie zapalono znicze na miejscowym cmentarzu na grobach osób zasłużonych dla obronności Kaszub i Polski m.in. Bolesława Formela, Pawła Gładkiego, uczestnika Marszu Śmierci Kazimierza Wiśniewskiego.