Z działalności Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Linia 06.08.2012r.