Spotkanie seniorów w ZS w Strzepczu i GDK w Lini 17-18.12.2007r.

 17 grudnia w Zespole Szkół w Strzepczu oraz 18 grudnia w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini odbyły się doroczne spotkania opłatkowe dla seniorów z terenu Gminy Linia organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
         Na obu spotkaniach jak co roku dopisała frekwencja – w sumie ponad 200 osób skorzystało z zaproszenia i przybyło na spotkania. W obu spotkaniach wzięły udział władze Gminy Linia w osobach Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Bigusa, Wójta Gminy Łukasza Jabłońskiego, Zastępcy Wójta Bogusławy Engelbrecht, Sekretarza Gminy Mirosławy Kuberna.
         Na obu spotkaniach wystąpili gimnazjaliści odpowiednio ze Strzepcza i Lini ze scenkami nawiązującymi do Świąt  Bożego  Narodzenia.   W obu spotkaniach  wzięli  udział  księża  proboszczowie  ze  Strzepcza  i  Lini
i odczytawszy fragmenty Ewangelii złożyli wraz z Włodarzami Gminy wszystkim przybyłym seniorom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.
         Przy suto zastawionych przez pracowników GOPS-u stołach szanowni seniorzy z głównym prowadzącym oba spotkania Janem Trofimowiczem p.o. dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Lini śpiewali kolędy ale takżę piosenki ze swojej młodości. W Strzepczu kilka osób odważyło się podejść do mikrofonu i wspólnie prowadzić śpiew.
         Koronami królewskimi i wiązankami kwiatów nagrodzono najstarszych seniorów, w Strzepczu byli to 83-letnia Aniela Maszota z Pobłocia oraz 90-letni Juliusz Okrój z Osieka. Natomiast w Lini korony spoczęły na głowach 93-letniej Cecylii Kreft z Zakrzewa oraz 100-letniego Brunona Ostrowskiego Niepoczołowic. Szanownym „Młodym” odśpiewano gromkie 200-lat, zebrani niczym goście weselni ze śmiechem na ustach zawołali gorzko, gorzko i Pani Cecylia oraz Pan Brunon pocałowali się…!
         Był też konkurs „przechwalania się” która z przybyłych babć lub który dziadek ma najwięcej wnuków bądź prawnuków. W tej „rywalizacji” Zwyciężyli Brunon Ostrowski z Niepoczołowic, który ma 26 wnuków, 70 prawnuków oraz 22 praprawnuków. Państwo Bronisława i Bronisław Dawidowscy z Zakrzewa doczekali się także 25 prawnuków.
         Zebrani seniorzy mieli na specjalnie przygotowanych przez dyrektora GDK kartkach napisać kilka słów o sobie. Po spotkaniu pozostały bezcenne, wspaniałe wpisy zebranych szanownych seniorów.
         Wszyscy, którzy przybyli obdarowani zostali także paczkami przygotowanymi przez GOPS.
         Trzeba przyznać, iż „Młodzież” wspaniale śpiewa i dobrze pamięta
i kolędy i piosenki, których nauczyła się … 60-80 lat temu
         Przybyli seniorzy przed wyjściem już pytali kiedy odbędzie się następne spotkanie, prosili, by nie za rok tylko ….  wcześniej

Opracował Jan Trofimowicz