Petycja w sprawie zniesienia opłat za dojazd dzieci do szkoły.