„112 w ważnej sprawie nie używaj przy zabawie” podsumowanie konkursu plastycznego w GDK 29.02.2008r.

Dnia 29 lutego w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini odbyło się podsumowanie eliminacji gminnych do X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego którego temat brzmiał:
„112 w ważnej sprawie nie używaj przy zabawie”. Konkurs organizuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu było uświadomienie dzieci, kiedy i w jakich okolicznościach należy wzywać wszelkie służby ratunkowe pod numerem alarmowym 112.
            Gminne eliminacje organizował Gminny Dom Kultury w Lini.
Na konkurs dostarczono w sumie ponad 80 prac, które są prezentowane w Sali GDK w Lini.

W kategorii klas 0- III:

  • I miejsce - Krzysztof Wenta – Szkoła Podstawowa w Pobłociu
  • II miejsce - Dominika Labuda – Szkoła Podstawowa na Głodnicy
  • III miejsce  - Wioleta Konkol – Szkoła Podstawowa w Pobłociu


Wyróżnione zostały także prace: Pawła Studzińskiego z Kętrzyna i Piotra Labudy z Głodnicy

W kategorii klas IV – VI

  • I miejsce - Monika Olszewska – Szkoła Podstawowa w Pobłociu
  • II miejsce - Klaudia Recław - Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach
  • III miejsce - Iwona Czaja - Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach

Wyróżnione zostały także prace: Katarzyny Cybulskiej i Przemysława Darznika z Miłoszewa oraz Mateusza Wagner z Kętrzyna i Alicji Klińskiej z Lini.

W klasach gimnazjalnych jury przyznało I nagrodę Maciejowi Klińskiemu z Gimnazjum
w Lini.

Nagrody wręczyli: Wiesława Wróblewska - inspektor d/s gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego, sekretarz gminy Mirosława Kuberna oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Lini Stanisław Ruszkowski. Nagrodzeni otrzymali min: plecaki, sprzęt sportowy i przybory plastyczne. Najlepsze prace wezmą udział w etapie powiatowym konkursu.

Organizator eliminacji gminnych