Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej relacji Miłoszewo - Lewino (Karpaty cd).