Sesja opłatkowa 30.12.2008r.

30 grudnia 2008 roku, już w nowej Sali Gminnego Domu Kultury odbyła się sesja budżetowa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia budżetu na 2009 rok. Był czas na podziękowanie sołtysom i radnym za osobisty wkład na rzecz rozwoju poszczególnych sołectw w gminie Linia w 2008 roku.
Następnie obyło się spotkanie opłatkowe, na które wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński i przewodniczący rady Stanisław Bigus zaprosili m.in. dyrektorów szkół, komendantów jednostek OSP z terenów Gminy Linia, księży proboszczów, prezesów organizacji pozarządowych, kombatantów, członków ZKP oddział w Lini, sportowców i działaczy sportowych i kierownictwo Ośrodka Poligonowego w Strzepczu.
            Ks. Wojciech Senger pobłogosławił biały opłatek i wszyscy złożyli sobie najlepsze życzenia.
Reprezentant wojska polskiego kapitan Rózga, wręczył państwu Reginie i Jerzemu Sikora z Miłoszewo, przyznany przez Ministra Obrony Narodowej „Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju”. Aż 5 synów państwa Sikora odbyło służbę wojskową, w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Wzruszeni rodzice nie kryli łez i jak mówią są bardzo dumni ze swoich dzieci.
            Następnie wójt Łukasz Jabłoński i z-ca wójta Bogusława Engelbrecht wręczyli pamiątkową paterę z podziękowaniami lekarzowi stomatologii Maciejowi Goczewskiemu z Pruszcza Gdańskiego, który 2008 rokiem objął nieodpłatnie stałą opieką stomatologiczną, dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu Gminy Linia. Młodzi pacjenci mają możliwość leczenia, na najwyższym europejskim poziomie. Doktór Maciej Goczewski jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej oraz prowadzi prywatną klinikę protetyki stomatologicznej ograniczonej do endodacji i implantologii.
            Kolejnym punktem uroczystego spotkania opłatkowego było podsumowanie
„I Współzawodnictwa Sołectw o Puchar Gminy Linia 2008”. Całoroczną imprezę, która obejmuje 10 dyscyplin sportowych m.in. szachy, warcaby, strzelanie, piłkę nożną itd. wprowadził w życie dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Wszystkie 13 sołectw wzięło udział w rywalizacji o tytuł najbardziej usportowionego sołectwa Gminy Linia. Organizator przygotował dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla sześciu najwyżej sklasyfikowanych sołectw także okazałe puchary, które odebrali sołtysi poszczególnych wsi.
              Następnie dyrektor GDK Jan Trofimowicz wraz władzami gminy wręczyli indywidualne nagrody książkowe, najbardziej wszechstronnym sportowcom, którzy brali czynny udział w imprezach sportowych w 2008 roku. Nagrodzeni zostali: Dawid Piernicki ze Strzepcza, Rafał, Mateusz i Szymon Darznik z Miłoszewo, Tomasz Miecznikowski z Pobłocia, Tadeusz Bednarek z Kętrzyna, Tadeusz Meyer z Lewinka oraz Mariusz i Patryk Szulcek obaj z Lini. Ponad to wyróżniono działaczy sportowych, którzy najwięcej czasu w 2008 roku poświęcili na rozwój sportu i rekreacji w swoich miejscowościach – nagrody otrzymali Sołtys i Radny Czesław Hinz ze Smażyna, Józef Kotas Radny z Niepoczołowic, Brunon Kierznikowicz sołtys z Lini oraz Czesław Szaradowski Radny ze Strzepcza.
            Oprawę muzyczną uroczystego spotkania opłatkowego zapewnił nauczyciel muzyki w Zespole Szkół w Strzepczu pan Krzysztof Chyła