Plener malarski w Gminie Linia - galeria zdjęć 16-22.08.2012r.

http://www.bpgw.org.pl/?s=akt&id=563