Święto Niepodległości w Gminie Linia

W dniu Święta Niepodległości  uroczyste obchody w Gminie Linia rozpoczęły się Mszą Świętą w lińskiej świątyni w intencji Ojczyzny, którą sprawował ks. Proboszcz Wojciech Senger. Po zakończeniu Eucharystii, przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej poczty sztandarowe i licznie przybyli mieszkańcy wyszli ze świątyni przed obelisk poświęcony Ofiarom Marszu Śmierci. Druh Tadeusz Lech odczytał Apel Poległych, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Hołd poległym, którzy walczyli o Niepodległości Polski oddali kolejno: Władze Samorządowe Gminy Linia, członkowie Rady Gminy i sołtysi, członkowie ZKP o/Linia, kombatanci, delegacje OSP Linia, Strzepcz i Lewino, dyrektorzy szkół i członkowie chóru „Pięciolinia”. Następnie paradnym krokiem zebrani przeszli do Gminnego Domu Kultury w Lini. Gości  i uczestników obchodów powitała Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, w tym gościa specjalnego tegorocznych obchodów 101-letniego Kapitana Aleksandra Pawelec z rodziną.  Okolicznościowy występ słowno - muzyczny przygotowali harcerze 6 Lińskiej Drużyny Starszoharcerskiej im. V Wileńskiej Brygady AK, którzy wspólnie z publicznością śpiewali piosenki żołnierskie i patriotyczne. Występujący otrzymali gromkie brawa za występ od zebranych. Z okolicznościową przemową wystąpiła wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która rozpoczęła słowami Romana Dmowskiego: „Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowani, ale łączy nas jeden cel. Cel to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować”. Mówiła o współczesnym patriotyzmie i dziękowała wszystkim, którzy codzienną, sumienną i dobrze wykonywaną pracą włączają się w rozwój gminy bo to też forma prawdziwego patriotyzmu wobec ojczyzny oraz przedstawiła zebranym postać gościa honorowego obchodów Kapitana Aleksandra Pawelec. Kolejnym tradycyjnym już punktem obchodów Święta Niepodległości w Lini było wręczenie stypendiów naukowych przyznanych przez Radę Gminy Linia –studentom studiów dziennych, którzy w minionym roku akademickim uzyskali wysokie wyniki w nauce. Wraz z Przewodniczącym Rady i panią Wójt wręczenia dokonała Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Jadwiga Sommer. Następnie Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Hinc wręczyli  okolicznościowe podziękowania za aktywny udział w imprezach patriotycznych organizowanych przez Gminny Dom Kultury w Lini członkom i podopiecznym Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wyróżnienia odebrali Donata Gładka i Kazimierz Bojanowski. Również specjalne podziękowanie przygotowano dla kapitana Aleksandra Pawelec, który wystąpił z okolicznościowym przemówieniem. Na zakończenie zgromadzeni w GDK skorzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez organizatorów obchodów.